Algemene Voorwaarden

Algemenen Voorwaarden Groepslessen

1. Definities.

Pro Santé is een onderneming die o.a. groepslessen verzorgt en staat ingeschreven bij de K.v.K. te Groningen onder nummer 17225819. Deelnemers/Leden zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan of degene voor wie een overeenkomst is aangegaan met Pro Santé.

2. Inschrijven.

Inschrijving gebeurt via de website en de deelnemer gaat middels het invullen van het desbetreffende abonnement akkoord met de algemene voorwaarden en de betaling van dit abonnement. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de deelnemer voordoen, dient dit direct doorgegeven te worden, dit is cruciaal voor de bereikbaarheid. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarde zijn niet voor rekening van Pro Santé.

3. Faciliteiten.

In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het deelnemen aan de groepslessen en het gebruik van de toiletten.

4. Lessen.

De lessen beginnen op tijd en zijn geschikt voor vrouwen van alle leeftijden. Bij verhindering minimaal 24 uur voor aanvang van de les melden en in onderling overleg kan de les op een ander tijdstip ingehaald worden.(zie punt 6).

Tenzij omstandigheden dit verhinderen wordt een training door een vaste docent gegeven. Indien door omstandigheden Pro Santé geen vervangende docent kan aanbieden, wordt de uitval van lessen gepubliceerd op onze website. Tevens ontvangt u een e-mail en/of what’s app bericht.

Indien een les structureel drie of minder deelnemers bevat, behoudt Pro Santé zich het recht voor een training te laten vervallen en deelnemers in overleg in een passende andere training op een ander moment in te delen.

5. Openingstijden.

De lestijden worden door Pro Santé vastgesteld. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie bij de locatie en op onze website. Tijdens de officiële feestdagen is Pro Santé gesloten dit leidt niet tot vermindering van de abonnementskosten. De vakanties zullen tijdig gemeld worden en zullen niet leiden tot vermindering van de abonnementskosten.

6. Afmelden.

Bij verhindering dient u dit tijdig te melden minimaal 24 uur voor aanvang van de les. Dit kunt u telefonisch doen, telefoonnummer 06-38002069 of per mail info@livepilates.online.

7. Rittenkaarten.

De rittenkaarten kunt u via de website kopen. Deze kaarten zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders. De 10-rittenkaart is 12 weken geldig

8. Betaling.

De abonnementskosten worden op de 27ste van elke maand van uw rekening geïncasseerd. Indien de incasso om wat voor reden dan ook niet gelukt is, worden er € 5,00 incassokosten in rekening gebracht bij het nogmaals incasseren van het lidmaatschap.

9. Instromen.

Bij instromen in een maand betaald u pro rato bedrag van desbetreffende maand.

10. Duur van de Overeenkomst.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een maand (ingaande per eerste volle maand) met stilzwijgende verlenging van telkens één maand.

11. Wijziging van de abonnementskosten.

Pro Santé behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten aan te passen. De prijzen van lopende abonnementen blijven tot eerst komende vervaldag ongewijzigd.

12. Opzegtermijn.

Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient minimaal voor het einde van de lopende maand in het bezit te zijn van Pro Santé. Er wordt één maand opzegtermijn in acht genomen. Dit betekent dat als je vóór het einde van de maand opzegt  je de daarop volgende maand de contributie nog betaald.

13. Kledingvoorschriften.

In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Het dragen van  sportschoenen is niet nodig en het gebruik van een handdoek is verplicht.

15. Gezondheidsverklaring.

De deelnemer verklaart niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan de lessen medisch onverantwoord zou zijn en zal altijd voor aanvang van de lessen lichamelijke bijzonderheden melden aan de betreffende docent of medewerkers.

16. Aansprakelijkheid.

De deelnemer vrijwaart Pro Santé tegen aansprakelijkheid door vermissing, diefstal of zoek raken van persoonlijke eigendommen. Daarnaast vrijwaart de deelnemer Pro Santé tegen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, die haar/hem tijdens de lessen of in verband hiermee kunnen overkomen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat zij/hij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van de beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Pro Santé vrijwaren voor aanspraken van derden die hiermee verband houden. De deelnemer is aansprakelijk voor schade welke door haar/hem, al dan niet opzettelijk, is toegebracht aan de locatie of het lesmateriaal.

27-08-2018

Algemene Voorwaarden Webwinkel

Pro Santé
E info@livepilates.online KvK-nummer 17225819
I www.livepilates.online BTW-nummer NL160576337B01
T 06 – 38 00 20 69 Rekeningnummer NL18INGB0004966678


Algemeen

Op al onze diensten en leveringen van Pro Santé zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Als je een bestelling bij ons plaatst ga je automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Prijzen 
Alle prijzen vermeld in de webshop van Pro Santé zijn inclusief BTW, wijzigingen voorbehouden.

Betalingsmethoden

  • iDEAL: betaling via internet, direct via je eigen bank.

Levertijden 
Wij streven ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling te leveren. Mocht de levertijd van het bestelde product langer zijn dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Je hebt dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Bij betaling met iDEAL zal het factuurbedrag worden teruggestort. Alle bestellingen worden verzonden via PostNL.

Mocht je 7 werkdagen na de datum van je bestelling nog niets hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Verzendkosten 
Verzendkosten worden in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst definitief gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn.

Op afspraak kunnen bestellingen ook bij ons afgehaald worden. In dit geval berekenen wij uiteraard geen verzendkosten. Neem hiervoor altijd eerst contact met ons op.

Ruilen & Retourneren / Zichttermijn 
Voor alle bestellingen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. Tijdens de zichttermijn is het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met het product / de producten en de verpakking. Producten worden retour genomen mits in nieuwe staat en bij kledingstukken (indien redelijkerwijs mogelijk) inclusief het aangehechte kledinglabel. Mocht je een product willen retourneren dan kan dit binnen
8 werkdagen na ontvangst. De verzendkosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde poststukken worden door Pro Santé niet aangenomen. De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd, indien mogelijk in originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd, inclusief retourformulier. Je kunt het product terugsturen naar:

Pro Santé
P/A Asserstraat 47
9451 AB Rolde

Het totale factuurbedrag zal dan binnen 14 werkdagen na retour-ontvangst worden teruggestort.

Garantie
Pro Santé staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Alle artikelen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Je kan geen beroep doen op voor vermelde garanties in geval van:

  1. Normale slijtage
  2. Onoordeelkundig gebruik
  3. Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen
  4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
  5. Bij verrichte reparaties aan de geleverde artikelen

Klachten 
Pro Santé raadt aan de geleverde producten onmiddelijk na ontvangst te inspecteren en eventueel de daarbij gebleken gebreken binnen de zichttermijn te melden.

Mochten er klachten zijn over-, gebreken zijn aan het geleverde product, of klachten zijn over de dienstverlening, dan kan de klacht worden doorgegeven via ons contactformulier of telefonisch (06 – 38 00 20 69). Wij proberen de klacht zo zorgvuldig en spoedig mogelijk op te lossen.

Privacy 
Wij gaan zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden opgegeven. Deze worden alleen gebruikt voor communicatie tussen Pro Santé en koper en worden nooit aan derden verstrekt.

27-08-2018

Leave a Reply