Investeren in de gezondheid, wat levert het op?

11

‘Werkgevers moeten meer aandacht geven aan preventie van gezondheidsrisico’s en arbeidsongeschiktheid’, een standpunt dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar buiten bracht.

De belangstelling voor gezondheid en preventie is van 16% in 2014 gestegen naar 34% in 2015. Een gegeven dat laat zien dat we op de goede weg zijn. Maar ondanks deze toenemende interesse blijft het aantal werkgevers dat er werk van maakt gering. Uit een reeds gepubliceerd onderzoek van de Arbo Unie blijkt dat slechts 24% van de werkgevers aangeeft regelmatig onderzoek te doen naar de gezondheid van haar werknemers met behulp van een preventief medisch onderzoek. Een aanpak die nodig is om gezondheidsproblemen te voorkomen of tijdig te signaleren. Op dit vlak valt dus nog veel winst te behalen.

De Nederlandse werknemer voelt zich “gezond”

91% van de werknemers in Nederland zegt zich gezond te voelen. Voor werknemers in de leeftijdscategorie 55+ geldt dat voor 87%. Dit wil niet zeggen dat werknemers geen gezondheidsklachten hebben. Het komt regelmatig voor dat een goede gezondheid wordt verward met ‘ik voel mij fit’ en ‘ik heb het naar mijn zin op het werk’. Werknemers kunnen te maken hebben met terugkerende gezondheidsklachten, ondanks dat zij aangeven zich goed te voelen. Ongeveer één derde van de werknemers in Nederland heeft te maken met werkstress en daarnaast komen klachten aan de nek, schouder, rug en arm regelmatig voor. Hoe langer deze gezondheidsklachten worden genegeerd, hoe groter de kans dat werknemers werkzaamheden op een gegeven moment niet meer kunnen uitvoeren. Hun productiviteit daalt en de kans op langdurig verzuim neemt toe.

Jack Groppel medeoprichter Human Performance Institute vertelt: “Mensen moeten hun energiecapaciteit opbouwen en telkens herwinnen door middel van genoeg slaap, beweging, juiste voeding, emotionele connecties en rust. Energieherstel is dan ook essentieel voor mensen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Managers hebben daarin een belangrijke rol.”

Preventie verlaagt verzuimkosten

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak, maar lag in 2015 rond de 3.7%. Daarbij was de gemiddelde verzuimduur per werknemer 6 dagen. Het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur en transport hebben over het algemeen een hoger verzuimpercentage.

Het zijn vooral de kleine bedrijven die rondom preventie kansen laten liggen. Niet alleen kan dit ten koste gaan van de gezondheid van het personeel, maar er hangt ook een financieel plaatje voor de werkgever aan. Het gemiddelde bedrag voor het verzuim door gezondheidsproblemen en arbeidsrisico’s bedraagt €11,5 miljard (Arbobalans 2014) euro per jaar. Volgens het CBS zijn er ongeveer 10 miljoen werknemers in Nederland, waardoor de meeste branches ongeveer €1000, – a €1500, – per werknemer per jaar aan verzuimkosten kwijt zijn. Het terugdringen van het ziekteverzuim is wat dat betreft voor zowel de grote als de kleine bedrijven een belangrijk aandachtspunt.

Als je bijvoorbeeld investeert in een gezondheidsprogramma van €150, – per persoon voor 100 man personeel, dan kom je op een bedrag van €15000, -. Als je €1500, – per werknemer per jaar aan verzuimkosten kwijt bent, betekent dat voor deze groep €150.000 euro. Stel je weet het ziekteverzuim met 10% terug te dringen draai je al break-even.

Voordelen van preventie

Naast het financiële voordeel van gezonde werknemers, zorgt een preventieve aanpak voor:

  • een verhoging van de productiviteit van het personeel.
  • een versterking van het imago van het bedrijf.
  • een toename van de betrokkenheid van werknemers.
  • duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Gezondheid moet op werk gaan leven

96% van de Nederlanders zegt op een eigen manier de gezondheid in de gaten te houden. Hierbij kun je denken aan het tellen van stappen, het meten van de bloeddruk of het letten op het gewicht. Door tijdens werkuren op deze trend in te spelen, creëer je naast bewustwording meer enthousiasme voor een gezondere levensstijl.

In de praktijk blijkt dat werknemers tijdens en na een gezondheidsprogramma meer bewegen, gezonder eten en vaker de tijd nemen om te ontspannen. Als het onderwerp ‘gezondheid’ gaat leven, dan zorgt dat voor meer energie en productiviteit op de werkvloer. Op deze manier willen werknemers niet alleen langer door werken, maar kunnen zij dat ook!

Trendwatcher Adjiedj Bakas vertelt: “Gezond leven wordt de komende tijd een heel stuk leuker. De mens is een slimme alleskunner en voor steeds meer gezondheidsproblemen vinden we oplossingen. Daarnaast voorspelt Bakas: Straks kun je als werkgever wel tien jaar doorbetalen aan een zieke werknemer. Het is dus ook in jouw belang om je team fit te houden.”

In 2016 moet het roer om!

Het aantal bedrijven dat vitaliteit en gezondheid stimuleert neemt toe, maar het kan beter. Momenteel investeert 34% van het aantal bedrijven in een actief gezondheidsbeleid, maar er is nog een groot deel dat het belang ervan onderschat. Vaak blijft het bij een periodiek preventief medisch onderzoek, omdat het moet. Het merendeel van de werkgevers laat dan ook kansen liggen. Volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de knop om. Het moet normaal worden dat werkgevers zich bekommeren om de gezondheid van hun werknemers, aldus de minister. Op deze manier kunnen we het ziekteverzuim terugdringen en daarmee de hoge verzuimkosten per werknemer verlagen. Fysieke en mentale gezondheidsrisico’s kunnen tijdig worden opgespoord, waardoor je onverwachte uitval van werknemers door ziekte of arbeidsongeschiktheid voor kunt zijn.

Voorkomen is beter dan genezen!!