Privacybeleid Pro Santé

PRIVACYBELEID VAN Pro Santé

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pro Santé verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Pro Santé of om een andere reden persoonsgegevens aan Pro Santé verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Pro Santé, Doctor Philipsweg 13, 9403 AC in Assen, 06-38002069, KVK17225819

 1. Welke gegevens verwerkt Pro Santé en voor welk doel


2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2      Pro Santé verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende           doeleinden:

 1. a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Pro Santé,
  c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen,

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Pro Santé en je te informeren over de ontwikkelingen van Pro Santé.

E-mail berichtgeving:

Pro Santé gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie te sturen over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Pro Santé.

 1. Bewaartermijnen

Pro Santé verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pro Santé passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via Pro Santé kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pro Santé zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Pro Santé.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Pro Santé je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met info@livepilates.online

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@livepilates.online

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken