Medische Disclaimer

De website www.livepilates.online is bedoeld om alternatieve-inhoudelijke informatie te ontsluiten met betrekking tot het verbeteren van de persoonlijke hygiëne en natuurlijke gezondheid. De hier gegeven informatie is zeker geen vervanging voor medische zorg.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

De detoxkuur van Innerwave kan niet worden toegepast wanneer sprake is van:

 • darmbloedingen, darmtumor;
 • opspelende diverticulitis;
 • opspelende ziekte van Crohn;
 • opspelende Colitis Ulcerosa;
 • acute aambeien;
 • ernstige hartafwijkingen;
 • een bloeddruk die niet onder controle is;
 • darmperforatie;
 • recente darmoperatie;
 • ernstige bloedarmoede;
 • darmkanker;
 • obstructie van de darm / darmafsluiting (ileus);
 • nierinsufficiëntie;
 • een vergrote lever of milt;
 • acute fistels;
 • aneurysma.