De Pilates Methode

11

De Pilates-methode, oorspronkelijk Contrology genoemd, werd voor het eerst gedocumenteerd in het boek “Return to Life” van Pilates. Samen met 34 Mat Pilates-oefeningen raakte Pilates 9 andere gebieden van gezondheid en welzijn aan, die wanneer geïntegreerd en in balans gebracht in het leven optimale gezondheid en welzijn zouden vertonen. De Pilates-methode, een echt holistische kijk op mentale, spirituele en fysieke gezondheid, bestaat uit 9 Life Essentials (levensbehoeften): Recreatie, Slaap, Hygiëne, Ontspanning, Voeding, Mindfulness, Werk, Beweging en Natuur.

Joseph Pilates schreef dat gezondheid van het hele lichaam kon worden bereikt door lichaamsbeweging, goede voeding, voldoende slaap, goede hygiëne, veel zon en frisse lucht, en een evenwicht in het leven van werk, recreatie en ontspanning. Het oorspronkelijke concept van de Pilates methode is een compleet en holistisch gezondheid- en welzijnssysteem en bestaat niet alleen uit oefeningen. “De mens die intelligentie gebruikt met betrekking tot zijn dieet, zijn slaapgewoonten en die op de juiste manier oefent, staat buiten kijf dat hij de allerbeste preventieve medicijnen gebruikt die zo vrij en overvloedig door de natuur worden verstrekt.” – Joseph Pilates. (The man who uses intelligence with respect to his diet, his sleeping habits and who exercises properly, is beyond any question of doubt taking the very best preventive medicines provided so freely and abundantly by nature).— Joseph Pilates

Deze holistische kijk op de Pilates-methode is vergelijkbaar met Yoga, die componenten heeft die verder gaan dan Asana (de fysieke houdingen), waaronder Pranayama (adembeheersing), Dharana (concentratie) en Niyama (gedragsregels) om er maar een paar te noemen. Ook vergelijkbaar met de zelf praktijk van een yogi moedigde Pilates zijn studenten aan richting zelfsturing te geloven dat optimale gezondheid alleen mogelijk was wanneer een individu eigenaar werd van hun leven. “No Man No Machine kan vitaliteit, kracht of gezondheid voor u corrigeren of creëren; alles komt van binnenuit, je moet het ontvouwen. ” (No man– no machine can correct or create vitality, power, or health for you; everything comes from within, you have to unfold it.” – Joseph Pilates)

-” Met lichaam, geest en geest perfect functionerend als een gecoördineerd geheel, wat valt er redelijkerwijs anders te verwachten dan een actieve, alerte, gedisciplineerde persoon? “- Joseph Pilates, Return to Leven ( With body, mind, and spirit functioning perfectly as a coordinated whole, what else could reasonably be expected other than an active, alert, disciplined person?” – Joseph Pilates, Return to Life )